U3A Stilbaai
U3A STILBAAI VOËLGROEP ~ U3A STILBAAI BIRD GROUP

Doelwitte
Die Voëlgroep is een van U3A Stilbaai se mees aktiewe groepe. Die groep se doelwitte is as volg:
Ondersteun die Suider-Afrikaanse Voëlatlasprojek deur gestruktureerde atlaswerk.
Organiseer voëlidentifikasie kursusse:
– Vir beginners.
– Gevorderde kursusse om meer atlassers op te lei.
Organiseer jaarliks drie byeenkomste met voëlaanbiedings/ praatjies/lesings oor onderwerpe van algemene belang
Organiseer voëluitstappies met die oog om identifisering te verbeter.

Deelname aan Voëlgroep aktiwiteite
Nie-lede van U3A Stilbaai kan deelneem aan die atlasprojek en kan die Voëlgroep se aanbiedings en praatjies bywoon teen dieselfde nominale gelde wat aan lede ook gehef word. Die kursusse en uitstappies sal egter net vir lede wees.
Objectives
The Bird Group is one of U3A Stilbaai's more active groups. The objectives of the group are as follows:
Support the Southern African Bird Atlas Project through structured atlasing.
Organise bird identification courses:
– For beginners.
– Advanced courses to train more atlassers.
Organise three bird presentations/talks/courses of general interest annually.
Organise bird outings with the aim to improve identification skills.

Participation in Bird Group activities
Non-members of U3A Stilbaai can participate in the atlas project and attend the Bird Group’s presentations and talks at the same nominal fee as members, but the courses and outings will be for members only.

Top
 
 
©2021 U3A Stilbaai